Ons doel

Wat drijft ons?

Stichting Moving without limits is voortgekomen uit de droom van Paradressuur amazone Estée Gerritsen. Zoals ze zelf zegt: “Mijn echte grote droom is om andere mensen, zowel valide als invalide, te inspireren en te motiveren! Er zijn genoeg mensen die eigenlijk helemaal niet weten hoeveel ze in hun mars hebben, onder andere ik vroeger. Juist voor deze mensen is het geweldig om hun plezier en talent te ontdekken en te ontwikkelen. Het maakt me ontzettend blij om daar een steentje aan bij te dragen!”.

Wat is ons doel?

Stichting Moving without limits gaat voor een wereld waarin jongeren met een beperking niet vanuit hun beperking leven, maar vanuit hun kracht. Door hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, plezier te hebben in het leven en in de wetenschap dat er altijd mensen zijn om je te helpen. Daar willen we graag aan bijdragen. Door de jongeren en hun ouders actief op te zoeken, met hen in gesprek te gaan en aandacht te hebben voor ieders persoonlijke kwaliteiten. Licht te schijnen op de mooie kanten van het leven. Juist voor jongeren met een beperking. Maar in de eerste plaats door te laten zien wat je allemaal kan bereiken als jongere met een beperking. Moving without limits!

Onze statuten

Als stichting hebben we onze doelstelling in meer detail verwoord in onze statuten. Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen uit deze statuten.

De stichting heeft ten doel:

(1)     het ondersteunen van Estée Isabelle Llané Gerritsen bij het uitoefenen van haar sport, waardoor zij in staat is andere jongeren met een beperking te inspireren;

(2)     het leveren van een bijdrage aan de talentontwikkeling van andere jongeren met een beperking die zelf onvoldoende in staat zijn om hun talenten te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

(1)     het genereren van middelen die de stichting in staat kunnen stellen haar doelen te verwezenlijken;

(2)     het delen van kennis en ervaringen, door middel van lezingen, publicaties en social media;

(3)     het onderhouden van contacten met de doelgroep;

(4)     het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Waar kunnen we het verschil maken? Vraag ons!
Wil je doneren of ons sponsoren? Steun ons!